Logopedische tarieven

  /    /  Logopedische tarieven

Onze tarieven

Alle logopedisten bij Meditas hanteren het conventietarief, bepaald door het RIZIV. Dit wil zeggen dat u steeds kan genieten van een zo groot mogelijke terugbetaling volgens de voorziene tarieven van de ziekenfondsen. In veel gevallen biedt het ziekenfonds waarbij u lid bent extra voordelen indien uw logopedische problematiek niet aan de voorwaarden van terugbetaling via de verplichte verzekering voldoet. Zo kan u toch nog van een financiële tegemoetkoming genieten. U kan dit steeds navragen bij ons of bij uw ziekenfonds.

Hou er rekening mee dat iedere sessie na afloop afgerekend wordt. Dit kan contant of elektronisch. Indien u elektronisch wenst te betalen kunt u dit in de praktijk via de kiosk of met u therapeut via het bancontacttoestel. Of vooraf via uw persoonlijk patiëntenportaal op onze website.

Alle huis-, school- en instellingsbezoeken worden automatisch via onze website gefactureerd. U kan via uw persoonlijk patiëntenportaal kiezen om eenmalig of geautomatiseerd te betalen of u kan in de praktijk uw factuur betalen.

Zodra wij de goedkeuring tot tegemoetkoming van het ziekenfonds hebben ontvangen, ontvangt u na elke sessie een rizivnota om de terugbetaling te kunnen innen.

Derdebetaler

De derdebetalersregeling betekent dat de zorgverlener of verzorgingsinstelling de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds ontvangt. De patiënt betaalt enkel het eventuele remgeld.

Deze regeling maakt zorg beter toegankelijk voor iedereen. Personen die zich tijdelijk in een kwetsbare situatie bevinden of een laag inkomen hebben, kunnen er gebruik van maken.

 

Vestiging Evergem: hier wordt uitsluitend gewerkt met derdebetalerssysteem indien de patiënt zich in een financieel precaire situatie bevindt, mits goedkeuring van uw ziekenfonds en uw dossier volledig is.

Opgelet: het aantal patiënten met een derdebetalersregeling mag volgens de regels opgelegd door het RIZIV maximaal 10% van ons totaal aantal patiënten in deze praktijk zijn.

Vestiging Wondelgem: hier wordt standaard bij alle patiënten het derdebetalerssysteem toegepast.

Meer info https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/derdebetalersregeling-zorgverlener.aspx#.XSxRSLKAyfA