Het verloop

  /    /  Het verloop

Van aanmelding tot eind evaluatie

Wij informeren u graag dat wij u tijdens het gehele verloop steeds gratis bij staan voor de ondersteuning van uw administratieve aanvragen bij het ziekenfonds. Daarnaast is ons eerste gesprek ‘het logopedisch spreekuur’ steeds geheel gratis en volkomen vrijblijvend. Wij streven ernaar u zo optimaal mogelijk te informeren en u vervolgens de kans te geven in alle vrijheid te beslissen of u verder wil gaan.

De ziekenfondsen komen tijdens het verloop van de therapeutische behandeling en onderzoeken tussen mits u hiervoor in aanmerking komt. Of u in aanmerking komt informeren we u eveneens in het logopedisch spreekuur.

Bij hele jonge kinderen of bij eetstoornissen kan het zijn dat er in overleg bepaald wordt dat er een huisbezoek zal plaatsvinden om het kind te zien in een vertrouwde omgeving en in een natuurlijke situatie.

Het verloop:

Aanmelding. Voor een afspraak kan u gebruik maken van het online planning systeem of telefonisch u aanmelden op 09 352 00 10

Logopedisch spreekuur. Tijdens dit eerste verkennend gesprek zetten we uw vragen en onze mogelijkheden op een rijtje. Breng zeker alle verslagen mee die u heeft over uw kind. Zo kunnen we zo snel mogelijk een beeld vormen van de knelpunten die er zijn.
Screening. Tijdens een korte screening nemen we enkele kleine testjes of opdrachten af bij uw kind. Zo kunnen wij snel inschatten op welke leer- of ontwikkelingsterreinen de problemen gesitueerd zijn. Hierdoor kunnen wij het testonderzoek zo efficiënt mogelijk plannen en uitvoeren.

Testonderzoek. Afhankelijk van de aard van de moeilijkheden zal één van de medewerkers, in de meest aanleunende discipline, tot dossiercoördinator aangesteld worden. Hij of zij zal uw aanspreekpunt blijven. Tijdens deze fase worden de meest noodzakelijke testen afgenomen. Deze fase is erg belangrijk om:

  • Een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind;
  • Een gericht begeleidingsplan op te kunnen stellen;
  • Voldoende gestandaardiseerde en genormeerde gegevens te hebben om voor sommige disciplines een tegemoetkomingserkenning bij uw ziekenfonds aan te vragen.
Scoring en teamoverleg. Deze fase gebeurt voor u achter de schermen. We zetten alle gegevens op een rijtje en bespreken waar nodig alles op één van onze teamvergaderingen. Zo kunnen alle disciplines bijdragen tot het advies.

Verslaggeving. U krijgt een zeer uitgebreid verslag mee van het onderzoek van uw kind. Hierin kan u niet alleen de scores vinden, maar ook alle observaties en de conclusies. Zo heeft u alle vrijheid om desgewenst in uw eigen regio, op basis van onze gegevens, een begeleiding op te starten.

Adviesgesprek. We ronden de testfase af in een adviesgesprek. Hierin lichten we het hele onderzoek en onze bevindingen en adviezen toe.

Begeleidingsfase. Indien gewenst starten we direct na het adviesgesprek begeleiding op voor uw kind. Hierin werken we altijd met vier pijlers: het kind, de therapeut, de ouders en de school.

Indien mogelijk, een gesprek met de school van uw kind. Op uw vraag of op vraag van de school zelf, kan de begeleidende therapeut aanwezig zijn op externe overlegmomenten over uw kind.

Evaluatie. Elke sessie wordt kort met u besproken. Waar nodig krijgt u richtlijnen mee om thuis met uw kind verder te oefenen. Op regelmatige tijdstippen herevalueren we de begeleidingsdoelstellingen en de vorderingen van uw kind. Op uw vraag kan dit meermaals gebeuren.

Voorzie ook

3 klevers mutualiteit

Laatste rapport

Indien mogelijk, logopedisch voorschrift van een NKO-Arts of kinderarts.